Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

H�lsoenk�t/Livsl�ngdsunders�kning f�r leonbergern

Bästa leonbergerägare och uppfödare

Vi vore mycket glada om du ville ge oss en minut av din tid och fylla i rasens hälsoenkät.
Då försäkringsbolagen inte längre lika frekvent lämnar ut hälsoinformation och uppmanar rasklubbarna att göra egna undersökningar är detta till stor hjälp. Det är även ett viktigt underlag för forskare som jobbar med rasen (se information under fliken H�lsa) och för att supporta uppfödarna med information om sjukdomar att vara uppmärksam på.


Du kan välja att fylla i en hälsoenkät eller en livslängdsundersökning.

H�LSOENK�T

- Hälsoenkäten är öppen för hundar över fem år och kan bara fyllas i en gång/hund.

- Har din hund gått bort och du tidigare inte fyllt i hälsoenkäten fyller du i hela enk�ten.

LIVSL�NGDSUNDERS�KNING

- Gäller det livslängdsundersökning och du tidigare fyllt i en hälsoenkät f�r hunden, hoppa direkt till fråga 27.


Du kan välja att skriva ut hundens namn och registreringsnummer eller vara anonym. Materialet behandlas konfidentiellt inom arbetsgruppen. Ingen utanf�r styrelsen eller h�lso/avelskommit�n kommer att hantera enk�tsvaren.
Notera att de flesta alternativ är flerval.

Stort tack på förhand!
SLBK

1. Hur använder du din hund?

Sällskap/familjehund
Avel
Lydnad
Bruks
Vatten
Utställning
Drag
Annat:

2. Hur bed�mer du hundens generella h�lsa?

Mycket bra
Bra
Medelgod
D�lig
Mycket d�lig

3. Hur uppfattar du hundens mentalitet?

Perfekt
Mycket bra
Bra
Ok
Inte bra
Om svaret är "Inte bra", vad var anledningen?

4. Har din hund drabbats av allergier eller hudproblem?

Ja, atopisk dermatit (luftburen allergi mot t e x pollen, damm m m)
     Om ja, har hunden fått diagnosen av en veterinär? Ja   Nej
     Om ja, har hunden fått diagnosen av en hudspecialist? Ja   Nej

Ja, v�teksem
Ja, foderproblem
Ja, parasiter
Ja, ospecifik klåda
Annat:

5. Har din hund haft �roninflammation?

Ja
Nej
Om ja, vid hur m�nga tillf�llen?

6. Har din hund haft hj�rtproblem?

Ja
    DCM
    Annan:
Nej

7. �r hunden h�ftledsr�ntgad och i s� fall vad �r resultatet?

Ja och resultatet �r:
     A   B   C   D   E
Nej

8. �r hunden r�ntgad f�r armb�gsdysplasi?

Ja och resultatet �r:
     0 Inga p�lagringar
     1 Mindre p�lagringar
     2 Medel p�lagringar
     3 Kraftiga p�lagringar
Nej

9. Är din hund LPN-testad?
(LPN, Leonberger Polyneuropati är en rasspecifik sjukdom av neurologisk art. Läs mer under Hälsa)

Ja
Nej
Om ja, resultat:

10. Har din hund haft led/skelettproblem?

Ja
    Osteokondros
    Spondylos
    Korsbandsproblem
    Artros
    Annat:
Nej

11. Har din hund haft mag/tarmproblem?

Ja
    Upprepade perioder med diarré
    Magkatarr
    Magomvridning
    Annat:
Nej

12. Har din hund haft problem med sköldkörteln?

Ja
Nej

13. Har din hund haft tonsillit?

Ja
Nej
Om ja, vid hur m�nga tillf�llen?

14. Har din hund opererat bort tonsillerna?

Ja
Nej

15. Har din hund haft n�gon tum�r eller cancerdiagnos?

Ja
Nej
Om ja, vilken:
Osteosarkom/Skelettcancer (ben,t�)
Hemangiosarkom i mj�lte
Hemangiosarkom p� annan plats
Malignt lymfom
Leukemi
Juvertum�rer
Tum�r i hj�rna
Cancer i livmoder
Cancer i �ga
Cancer i munh�la/k�ke
Cancer i hud
Cancer i lever
Testikel/prostatacancer
Annan typ av cancer:

16. �r din hund �gonlyst?

Ja
Nej
Om ja, resultat:

17. Har din hund haft andra �gonproblem?

Ja
Nej
Om ja,
Entropion
Ektropion
�goninflammation/Konjunktivit
Glaukom
Bakre pol�rkatarakt
Fr�mre ys�mskatarakt
�vrig katarakt, ange kod om �rftlighet:
�gontrauma

18. Har din tik haft livmoderinflammation?

Ja
Nej
Om ja, opererades livmodern bort?   Ja   Nej

18 b. �r livmodern bortopererad av annan orsak??

Ja
Nej
Om ja, orsak:

19. Har din hanhund haft problem med k�nsorganen?

Ja
Nej
Om ja,
Prostatabesv�r
Testikelbesv�r

20. Har din hane b�da testiklarna p� plats?

Ja
Nej

21. �r din hund kastrerad?

Ja
Nej

22. Har din hund drabbats av urinv�gsinfektion?

Ja
Nej

23. Har din hund haft problem med sina t�nder?

Ja
Nej
Om ja,
Tandsten
Bettfel
Vid bettfel, vilken typ:
�verbett
Underbett
Skevt bett
Annat bettfel, tandf�rlust (v�nligen skriv vilka/vilken tand som saknas):

24. Har din hund varit med om en skada/olycka?

Ja
Nej
Om ja, vilka konsekvenser hade olyckan?

25. Vid hur m�nga tillf�llen har du bes�kt veterin�r f�rutom f�r vaccinering?

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
Fler �n tio tillf�llen
Fler �n tjugo tillf�llen
Fler �n trettio tillf�llen

 
Frågor till tikägare
26. Om tiken har gått i avel, har du varit med om

Värksvaghet
Kejsarsnitt
Antal valpar:
Varav dödfödda:

Levnads�lder
27. �r hunden d�d? *

Ja
Nej
Om ja, vad var d�dsorsaken:
Obducerades hunden:

 
Information om hunden
Hundens namn och reg.nr:
(frivilligt)
F�delsedatum: (�rtal/m�nad/dag hunden f�ddes)
D�dsdatum: (�rtal/m�nad/dag hunden dog)
K�n: *  Tik    Hane
 
Om du fyllt i h�lsoenk�ten tidigare och vill uppdatera med h�lsoinfo, g�r det h�r:
Övriga sjukdomar som ej står nämnda ovan ( t e x diabetes, m m)
Information l�mnad av:

Hund�gare
Uppf�dare

Tusen tack för din medverkan!


1139 
tom tom

  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »